สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม1618190
แสดงหน้า2070255
ปฎิทิน
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ทังสเตนคาร์ไบด์

อ่าน 470024 | ตอบ 7689
ทังสเตนคาร์ไบด์
       ทังสเตนคาร์ไบด์ (อังกฤษ: tungsten carbide) มีสูตรเคมีคือ WC ในรูปพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นผงสีเทาละเอียด มี 2 โครงสร้างคือแบบหกเหลี่ยม (α-WC) และแบบลูกบาศก์ (β-WC)
 
       ทังสเตนคาร์ไบด์เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนกับคาร์บอนที่อุณหภูมิ 1400–2000 °C[3] หรือให้ความร้อนกับทังสเตนไตรออกไซด์และแกรไฟต์โดยตรงที่ 900 °C หรือในแก๊สไฮโดรเจนที่ 670 °C ตามด้วยการคาร์บิวไรเซชันในแก๊สอาร์กอนที่ 1000 °C[4] หรือใช้วิธีการเคลือบด้วยไอเคมี เช่น
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะคลอไรด์กับไฮโดรเจนและมีเทนที่อุณหภูมิ 670 °C (1,238 °F)
 WCl6 + H2 + CH4 WC + 6 HCl
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์กับไฮโดรเจนและเมทานอลที่อุณหภูมิ 350 °C (662 °F)
                WF6 + 2 H2 + CH3OH → WC + 6 HF + H2O
       ทังสเตนคาร์ไบด์มีจุดหลอมเหลวที่ 2,870 °C (5,200 °F) และจุดเดือดที่ 6,000 °C (10,830 °F) มีความแข็งระดับ 9 ตามมาตราโมสและประมาณ 2600 ตามมาตราวิกเคอส์[5] ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งเกร็งมากกว่าเหล็กกล้าประมาณ 2 เท่า มีค่ามอดุลัสของยังประมาณ 530–700 GPa (77,000–102,000 ksi)[2][6][5][7] โมดูลัสของแรงบีบอัด 630–655 GPa และโมดูลัสของแรงเฉือน 274 GPa[8]
 
ด้วยคุณสมบัติความแข็งและทนความร้อนสูง ทังสเตนคาร์ไบด์จึงใช้ทำเป็นเครื่องมือตัดหรือหัวเจาะ ใช้ทำกระสุนเจาะเกราะ เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับและอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง
 
 1. Kurlov, p. 22
 2. Blau, Peter J. (2003). Wear of Materials. Elsevier. p. 1345. ISBN 978-0-08-044301-0.
 3. Pierson, Hugh O. (1992). Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD): Principles, Technology, and Applications. William Andrew Inc. ISBN 0-8155-1300-3.
 4. Zhong, Y.; Shaw, L. (2011). 'A study on the synthesis of nanostructured WC–10 wt% Co particles from WO3 , Co3O4 , and graphite'. Journal of Materials Science 46 (19): 6323–6331. Bibcode:2011JMatS..46.6323Z. doi:10.1007/s10853-010-4937-y.
 5. Groover, Mikell P. (2010). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. John Wiley & Sons. p. 135. ISBN 978-0-470-46700-8.
 6. Kurlov, p. 3
 7. Cardarelli, François (2008). Materials Handbook: A Concise Desktop Reference. Springer Science & Business Media. pp. 640–. ISBN 978-1-84628-669-8.
 8. Kurlov, pp. 30, 135
 9. Sprince, NL.; Chamberlin, RI.; Hales, CA.; Weber, AL.; Kazemi, H. (1984). 'Respiratory disease in tungsten carbide production workers'. Chest 86 (4): 549–557. PMID 6434250. doi:10.1378/chest.86.4.549.
 10. 12th Report on Carcinogens'. National Toxicology Program. http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12. เรียกข้อมูลเมื่อ 2011-06-24.
ความคิดเห็น :
7208
อ้างอิง

totodungi

안전놀이터는 고객의 자산을 안전하게 보호하고, 투명하고 공정한 운영을 하는 스포츠 베팅 사이트라고 정의할 수 있습니다.

안전놀이터의 안전성은 다음과 같은 요소를 통해 판단할 수 있습니다.

 • 먹튀 검증: 먹튀는 스포츠 베팅에서 가장 큰 위험 중 하나입니다. 안전놀이터는 먹튀를 하지 않고, 고객의 자산을 안전하게 보호합니다.
 • 자금력: 안전놀이터는 충분한 자금력을 갖추고 있어야 합니다. 자금력이 부족한 경우, 먹튀를 할 가능성이 높습니다.
 • 보안: 안전놀이터는 고객의 개인정보와 자산을 안전하게 보호하기 위한 보안 시스템을 갖추고 있어야 합니다.

안전놀이터의 투명성은 다음과 같은 요소를 통해 판단할 수 있습니다.

 • 배당률: 안전놀이터는 공정한 배당률을 제공합니다. 배당률이 너무 높거나 낮은 경우, 먹튀의 가능성이 높습니다.
 • 게임 규칙: 안전놀이터는 게임 규칙을 투명하게 공개합니다. 게임 규칙이 불투명한 경우, 먹튀의 가능성이 높습니다.
 • 입출금: 안전놀이터는 입출금을 빠르고 간편하게 처리합니다. 입출금이 불편하거나 지연되는 경우, 먹튀의 가능성이 높습니다.

안전놀이터는 고객을 위한 다양한 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 안전놀이터를 선택하는 데 중요한 요소가 될 수 있습니다.

 • 고객 지원: 안전놀이터는 고객을 위한 다양한 고객 지원 서비스를 제공합니다. 고객 지원 서비스가 잘 갖춰진 경우, 고객이 궁금한 사항을 쉽게 해결할 수 있습니다.
 • 프로모션: 안전놀이터는 고객을 위한 다양한 프로모션을 제공합니다. 프로모션을 통해 고객은 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
 • 다양한 게임 종류: 안전놀이터는 다양한 게임 종류를 제공합니다. 고객의 취향에 맞는 게임을 선택할 수 있습니다.

안전놀이터를 선택할 때는 위의 요소들을 종합적으로 고려하는 것이 좋습니다. 또한, 먹튀 검증 사이트를 통해 안전놀이터를 검증하는 것도 도움이 됩니다.

출처: 토토둥이

 
totodungi [45.67.97.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:18
7209
อ้างอิง

dungislot

슬롯사이트는 슬롯머신 게임을 제공하는 사이트라고 정의할 수 있습니다. 슬롯머신은 주사위, 바카라, 포커와 같은 다른 카지노 게임과 달리, 운에 따라 승패가 결정되는 게임입니다. 슬롯머신은 화면에 나타나는 슬롯을 돌려서, 일정한 조합이 나오면 당첨되는 방식으로 진행됩니다.

슬롯사이트는 크게 국내 슬롯사이트와 해외 슬롯사이트로 나눌 수 있습니다. 국내 슬롯사이트는 한국에서 운영되는 사이트로, 한국 정부의 규제를 받습니다. 해외 슬롯사이트는 한국 이외의 국가에서 운영되는 사이트로, 한국 정부의 규제를 받지 않습니다.

슬롯사이트를 선택할 때는 다음과 같은 요소들을 고려하는 것이 좋습니다.

 • 안전성: 슬롯사이트는 도박의 일종이기 때문에, 안전성이 가장 중요합니다. 안전한 슬롯사이트는 먹튀를 하지 않고, 고객의 자산을 안전하게 보호합니다.
 • 보안: 슬롯사이트는 고객의 개인정보와 자산을 안전하게 보호하기 위한 보안 시스템을 갖추고 있어야 합니다.
 • 게임 종류: 다양한 게임 종류를 제공하는 슬롯사이트를 선택하는 것이 좋습니다.
 • 서비스: 고객 지원, 프로모션 등 다양한 서비스를 제공하는 슬롯사이트를 선택하는 것이 좋습니다.

슬롯사이트를 이용할 때는 다음과 같은 점을 주의해야 합니다.

 • 도박의 특성과 위험성을 이해한다. 슬롯사이트는 도박의 일종이기 때문에, 중독이나 손실의 위험이 있습니다.
 • 예산을 정하고, 그 범위 내에서 게임을 한다. 슬롯사이트는 운에 따라 승패가 결정되는 게임이기 때문에, 예산을 정하고 그 범위 내에서 게임을 하는 것이 좋습니다.
 • 승패에 일희일비하지 않는다. 슬롯사이트는 운에 따라 승패가 결정되는 게임이기 때문에, 승패에 일희일비하지 않는 것이 좋습니다.

슬롯사이트를 이용할 때는 위의 요소들을 고려하여 안전하고 건전하게 이용하는 것이 좋습니다.

출처: 둥이슬롯

 
dungislot [45.67.97.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:19
7210
อ้างอิง

sweetcasino

우리카지노에 가입하기 위해서는 다음과 같은 단계를 거쳐야 합니다.

 1. 우리카지노 공식 홈페이지에 접속합니다.
 2. 상단 메뉴의 '회원가입'을 클릭합니다.
 3. 회원가입 양식을 작성합니다.
 4. 회원가입 약관에 동의합니다.
 5. 인증번호를 입력합니다.
 6. 가입을 완료합니다.

자세한 사항을 알고 싶다면: 지니55
 
sweetcasino [45.67.97.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:25
7211
อ้างอิง

noldungi

토토사이트에 가입하기 위해서는 다음과 같은 단계를 거쳐야 합니다.

 1. 토토사이트 공식 홈페이지에 접속합니다.
 2. 상단 메뉴의 '회원가입'을 클릭합니다.
 3. 회원가입 양식을 작성합니다.
 4. 회원가입 약관에 동의합니다.
 5. 본인 인증을 진행합니다.
 6. 가입을 완료합니다.

회원가입 양식에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.

 • 이름
 • 생년월일
 • 성별
 • 휴대폰 번호
 • 이메일 주소
 • 비밀번호

회원가입 약관에 동의하지 않으면 회원가입을 할 수 없습니다. 본인 인증은 휴대폰 인증, 신분증 인증, 계좌 인증 중 하나를 선택하여 진행할 수 있습니다.

회원가입이 완료되면, 토토사이트에서 제공하는 다양한 게임을 이용할 수 있습니다.

회원가입 방법에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.

1. 토토사이트 공식 홈페이지에 접속합니다.

웹 브라우저에서 '토토사이트'를 검색하여 공식 홈페이지에 접속합니다.

2. 상단 메뉴의 '회원가입'을 클릭합니다.

홈페이지 상단 메뉴에서 '회원가입'을 클릭합니다.

3. 회원가입 양식을 작성합니다.

회원가입 양식에 다음과 같은 정보를 입력합니다.

 • 이름: 실명으로 입력합니다.
 • 생년월일: 8자리 숫자로 입력합니다.
 • 성별: 남성 또는 여성 중 하나를 선택합니다.
 • 휴대폰 번호: 숫자 11자리로 입력합니다.
 • 이메일 주소: 정확한 주소를 입력합니다.
 • 비밀번호: 8자 이상으로 입력합니다.

4. 회원가입 약관에 동의합니다.

회원가입 약관을 읽고 동의합니다.

5. 본인 인증을 진행합니다.

본인 인증은 휴대폰 인증, 신분증 인증, 계좌 인증 중 하나를 선택하여 진행할 수 있습니다.

휴대폰 인증: 휴대폰 번호로 전송된 인증번호를 입력합니다.

신분증 인증: 신분증 사진과 주민등록증 앞면, 뒷면 사진을 업로드합니다.

계좌 인증: 본인 명의의 계좌번호와 예금주명을 입력하고, 계좌 인증에 필요한 정보를 입력합니다.

6. 가입을 완료합니다.

'가입하기' 버튼을 클릭하여 회원가입을 완료합니다.

회원가입이 완료되면, 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

회원가입이 완료되었습니다.
로그인 후 다양한 게임을 즐기세요.

로그인 화면으로 이동하면, '아이디'와 '비밀번호'를 입력하여 로그인할 수 있습니다.

토토사이트 가입 시 주의할 점

토토사이트 가입 시에는 다음과 같은 사항에 유의해야 합니다.

 • 안전한 토토사이트를 선택합니다. 먹튀를 하는 토토사이트가 많으므로, 안전한 토토사이트를 선택하는 것이 중요합니다. 안전한 토토사이트를 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

  • 먹튀 검증 사이트를 통해 토토사이트를 검증합니다.
  • 토토사이트의 운영 기간, 자금력, 보안 시스템 등을 확인합니다.
 • 실명으로 가입합니다. 토토사이트에서 제공하는 게임의 결과에 따라 배당금을 지급받을 수 있는데, 실명으로 가입하지 않으면 배당금을 지급받지 못할 수 있습니다.

 • 본인 인증을 완료합니다. 본인 인증을 완료하지 않으면 게임을 이용할 수 없습니다.

 • 예산을 정하고 그 범위 내에서 게임을 합니다. 도박은 중독의 위험이 있으므로, 예산을 정하고 그 범위 내에서 게임을 하는 것이 중요합니다.

토토사이트 가입을 통해 다양한 게임을 즐기시기 바랍니다.


출처: 놀둥이

 
noldungi [45.67.97.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:26
7212
อ้างอิง

totokorea

토토사이트 가입 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 PC에서 가입하는 방법이고, 다른 하나는 모바일에서 가입하는 방법입니다.

PC에서 토토사이트 가입하는 방법

 1. 토토사이트 공식 홈페이지에 접속합니다.
 2. 상단 메뉴의 '회원가입'을 클릭합니다.
 3. 회원가입 양식을 작성합니다.
 4. 회원가입 약관에 동의합니다.
 5. 인증번호를 입력합니다.
 6. 가입을 완료합니다.

모바일에서 토토사이트 가입하는 방법

 1. 토토사이트 공식 홈페이지에 접속합니다.
 2. 상단 메뉴의 '회원가입'을 클릭합니다.
 3. 회원가입 양식을 작성합니다.
 4. 회원가입 약관에 동의합니다.
 5. 인증번호를 입력합니다.
 6. 가입을 완료합니다.

회원가입 양식

회원가입 양식에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.

 • 이름
 • 생년월일
 • 성별
 • 휴대폰 번호
 • 이메일 주소
 • 비밀번호

회원가입 약관

회원가입 약관은 토토사이트에서 제공하는 서비스의 이용 조건과 이용자의 권리와 의무를 규정한 내용입니다. 회원가입 약관에 동의하지 않으면 회원가입을 할 수 없습니다.

인증번호

인증번호는 휴대폰으로 전송되며, 3분 이내에 입력해야 합니다. 인증번호를 입력하지 않으면 회원가입을 할 수 없습니다.

회원가입 완료

회원가입이 완료되면, 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

토토사이트 가입하기: 토토코리아

 
totokorea [45.67.97.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:28
7213
อ้างอิง

tojini

토토사이트에 가입하기 위해서는 다음과 같은 단계를 거쳐야 합니다.

 1. 토토사이트 공식 홈페이지에 접속합니다.
 2. 상단 메뉴의 '회원가입'을 클릭합니다.
 3. 회원가입 양식을 작성합니다.
 4. 회원가입 약관에 동의합니다.
 5. 인증번호를 입력합니다.
 6. 가입을 완료합니다.

회원가입 양식에는 다음과 같은 정보가 필요합니다.

 • 이름
 • 생년월일
 • 성별
 • 휴대폰 번호
 • 이메일 주소
 • 비밀번호

회원가입 약관에 동의하지 않으면 회원가입을 할 수 없습니다. 인증번호는 휴대폰으로 전송되며, 3분 이내에 입력해야 합니다.

회원가입이 완료되면, 토토사이트에서 제공하는 다양한 게임을 이용할 수 있습니다.

회원가입 방법에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.

1. 토토사이트 공식 홈페이지에 접속합니다.

웹 브라우저에서 '토토사이트'를 검색하여 공식 홈페이지에 접속합니다.

2. 상단 메뉴의 '회원가입'을 클릭합니다.

홈페이지 상단 메뉴에서 '회원가입'을 클릭합니다.

3. 회원가입 양식을 작성합니다.

회원가입 양식에 다음과 같은 정보를 입력합니다.

 • 이름: 실명으로 입력합니다.
 • 생년월일: 8자리 숫자로 입력합니다.
 • 성별: 남성 또는 여성 중 하나를 선택합니다.
 • 휴대폰 번호: 숫자 11자리로 입력합니다.
 • 이메일 주소: 정확한 주소를 입력합니다.
 • 비밀번호: 8자 이상으로 입력합니다.

4. 회원가입 약관에 동의합니다.

회원가입 약관을 읽고 동의합니다.

5. 인증번호를 입력합니다.

휴대폰으로 전송된 인증번호를 입력합니다.

6. 가입을 완료합니다.

'가입하기' 버튼을 클릭하여 회원가입을 완료합니다.

회원가입이 완료되면, 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

지금바로 가입하기: 토지니

 
tojini [45.67.97.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:30
7214
อ้างอิง

เว็บสล็อต
เกมสล็อตซื้อฟรีสปินได้ทุกเกม แนะนำ สล็อตเว็บใหญ่ มาแรง วิธีเล่นสล็อตยังไง ให้เป็นเศรษฐี naga games slot
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://gd-slot.net/ทดลองเล่นสล็อต/
เว็บสล็อต [149.57.7.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:34
7215
อ้างอิง

เว็บสล็อต
รับทรัพย์ รวมเกมสล็อตทำเงินง่าย ทุกค่าย เกมสล็อตที่ทุกคนต้องลอง เว็บสล็อตอันดับ1 ที่ดีที่สุด สล็อตทดลอง tgabet88
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://gd-slot.net/ทดลองเล่นสล็อต/
เว็บสล็อต [149.57.7.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:34
7216
อ้างอิง

เว็บสล็อต
slot ออนไลน์ ได้อย่างเต็มที่จุใจ เมก้าเกมระบบเว็บไซต์ ที่ไหลลื่นที่สุด ไม่มีสะดุดระหว่างการเล่น ไม่ขัดจังหวะทำเงินอย่างแน่นอน สล็อตทดลอง https://naga-games.io/naga-slotdemo/
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://gd-slot.net/ทดลองเล่นสล็อต/
เว็บสล็อต [149.57.7.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:34
7217
อ้างอิง

เว็บสล็อต
สมัครสมาชิกกับเว็บนี้เลย ลองเล่นดูเล่นง่ายจริง หรือผ่านไลน์แอดได้ง่ายๆ เพียงใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ก็จะได้รับ 1 Uerเล่นได้ทุกเกมสล็อต จากค่ายเกมดัง ได้ไม่อั้น 50รับ100ถอนไม่อั้น เกมสล็อต pg ฟรี
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://gd-slot.net/ทดลองเล่นสล็อต/
เว็บสล็อต [149.57.7.xxx] เมื่อ 25/11/2023 16:34

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :