สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท22/05/2024
ผู้เข้าชม1774211
แสดงหน้า2239159
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ทังสเตนคาร์ไบด์

อ่าน 539791 | ตอบ 7811
ทังสเตนคาร์ไบด์
       ทังสเตนคาร์ไบด์ (อังกฤษ: tungsten carbide) มีสูตรเคมีคือ WC ในรูปพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นผงสีเทาละเอียด มี 2 โครงสร้างคือแบบหกเหลี่ยม (α-WC) และแบบลูกบาศก์ (β-WC)
 
       ทังสเตนคาร์ไบด์เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนกับคาร์บอนที่อุณหภูมิ 1400–2000 °C[3] หรือให้ความร้อนกับทังสเตนไตรออกไซด์และแกรไฟต์โดยตรงที่ 900 °C หรือในแก๊สไฮโดรเจนที่ 670 °C ตามด้วยการคาร์บิวไรเซชันในแก๊สอาร์กอนที่ 1000 °C[4] หรือใช้วิธีการเคลือบด้วยไอเคมี เช่น
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะคลอไรด์กับไฮโดรเจนและมีเทนที่อุณหภูมิ 670 °C (1,238 °F)
 WCl6 + H2 + CH4 WC + 6 HCl
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์กับไฮโดรเจนและเมทานอลที่อุณหภูมิ 350 °C (662 °F)
                WF6 + 2 H2 + CH3OH → WC + 6 HF + H2O
       ทังสเตนคาร์ไบด์มีจุดหลอมเหลวที่ 2,870 °C (5,200 °F) และจุดเดือดที่ 6,000 °C (10,830 °F) มีความแข็งระดับ 9 ตามมาตราโมสและประมาณ 2600 ตามมาตราวิกเคอส์[5] ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งเกร็งมากกว่าเหล็กกล้าประมาณ 2 เท่า มีค่ามอดุลัสของยังประมาณ 530–700 GPa (77,000–102,000 ksi)[2][6][5][7] โมดูลัสของแรงบีบอัด 630–655 GPa และโมดูลัสของแรงเฉือน 274 GPa[8]
 
ด้วยคุณสมบัติความแข็งและทนความร้อนสูง ทังสเตนคาร์ไบด์จึงใช้ทำเป็นเครื่องมือตัดหรือหัวเจาะ ใช้ทำกระสุนเจาะเกราะ เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับและอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง
 
 1. Kurlov, p. 22
 2. Blau, Peter J. (2003). Wear of Materials. Elsevier. p. 1345. ISBN 978-0-08-044301-0.
 3. Pierson, Hugh O. (1992). Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD): Principles, Technology, and Applications. William Andrew Inc. ISBN 0-8155-1300-3.
 4. Zhong, Y.; Shaw, L. (2011). 'A study on the synthesis of nanostructured WC–10 wt% Co particles from WO3 , Co3O4 , and graphite'. Journal of Materials Science 46 (19): 6323–6331. Bibcode:2011JMatS..46.6323Z. doi:10.1007/s10853-010-4937-y.
 5. Groover, Mikell P. (2010). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. John Wiley & Sons. p. 135. ISBN 978-0-470-46700-8.
 6. Kurlov, p. 3
 7. Cardarelli, François (2008). Materials Handbook: A Concise Desktop Reference. Springer Science & Business Media. pp. 640–. ISBN 978-1-84628-669-8.
 8. Kurlov, pp. 30, 135
 9. Sprince, NL.; Chamberlin, RI.; Hales, CA.; Weber, AL.; Kazemi, H. (1984). 'Respiratory disease in tungsten carbide production workers'. Chest 86 (4): 549–557. PMID 6434250. doi:10.1378/chest.86.4.549.
 10. 12th Report on Carcinogens'. National Toxicology Program. http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12. เรียกข้อมูลเมื่อ 2011-06-24.
ความคิดเห็น :
5508
อ้างอิง

hjhj
greetings! This is my first go to for your weblog! We are a team of volunteers and beginning a new initiative in a network in the same area of interest. Your weblog supplied us useful data to work on. You have completed a exceptional job! I wish i had found this blog earlier than. The recommendation in this publish could be very helpful and that i genuinely will study the alternative posts of this series too. Thank you for posting this. You have a very good website, well constructed and very thrilling i've bookmarked you optimistically you maintain posting new stuff. Preserve up the fantastic work , i read few content on this web page and that i think that your blog may be very exciting and includes units of remarkable information . You delivered such an impressive piece to read, giving each challenge enlightenment for us to advantage facts. Thanks for sharing such information with us due to which my numerous concepts were cleared. This is extremely fascinating substance! I have altogether overjoyed in perusing your focuses and feature arrived at the belief that you are best about a large number of them. You are excellent. I'm grateful to you for sharing this plethora of useful information. I discovered this resource utmost beneficial for me. Thanks lots for tough paintings. I really like evaluate goals which understand the value of passing on the brilliant robust asset futile out of pocket. I surely worshiped analyzing your posting. Thankful to you!
카지노
 
hjhj [182.182.119.xxx] เมื่อ 27/07/2023 14:13
5509
อ้างอิง

토스타검증커뮤니티
토스타검증커뮤니티
that is an tremendous motivating article. I am almost glad along with your brilliant work. You positioned surely extraordinarily supportive facts. Hold it up. Continue running a blog. Hoping to perusing your subsequent submit . I without a doubt enjoy sincerely analyzing all of your weblogs. Absolutely wanted to tell you which you have people like me who recognize your work. Honestly a tremendous post. Hats off to you! The information which you have furnished may be very helpful. I’m excited to uncover this web page. I need to to thanks for ones time for this mainly terrific study !! I without a doubt genuinely preferred every part of it and that i also have you stored to fav to observe new information to your site.
 
토스타검증커뮤니티 [182.182.119.xxx] เมื่อ 27/07/2023 14:15
5510
อ้างอิง

asd
first-rate day i'm so charmed i discovered your blog, i truly observed you unintentionally, at the same time as i was exploring on digg for something extraordinary, nevertheless i am right here now and can truely want to say an abundance of thanks for a noteworthy submit and an inner and out charming web page (i moreover love the topic/plan), i donít have the possibility to peruse the whole lot in the mean time yet i have bookmarked it and moreover introduced your rss channels, so whilst i've time i can have lower back to peruse drastically more, please preserve up the gorgeous work. Hello i recognize this is off theme yet i was contemplating whether or not you turned into aware of any devices i may want to add to my blog that obviously tweet my hottest twitter refreshes. I've been looking for a module like this for a protracted while and became trusting likely you will have some involvement in some thing like this. Kindly permit me recognise whether or not you run into something. I in reality recognize perusing your blog and that i expect this is an extremely good weblog.
안전지대 토토
 
asd [182.182.70.xxx] เมื่อ 27/07/2023 14:21
5511
อ้างอิง

VCBCVB
hi, i suppose that i saw you visited mymazing time for me and my workplace pals to visit the blog

모두의토토검증업체
 
VCBCVB [182.182.119.xxx] เมื่อ 27/07/2023 14:25
5512
อ้างอิง

xvccxv
i truely experience certainly analyzing all of your weblogs. Truly desired to tell you that you have humans like me who recognize your work. Honestly a extremely good publish. Hats off to you! The statistics that you have supplied may be very beneficial. First-rate to be touring your weblog once more, it has been months for me. Properly this article that i have been waited for goodbye. I want this newsletter to complete my undertaking within the university, and it has the equal topic along with your article. Thank you, superb share . Thank you for choosing out the time to talk about this, i experience amazing approximately it and love studying extra on this topic. It's miles extremely beneficial for me. Thanks for such a valuable help again . Thru this put up, i recognize that your right knowledge in playing with all of the portions changed into very helpful. I notify that that is the primary vicinity wherein i locate issues i've been attempting to find. You have a clever yet appealing manner of writing. Truely outstanding! I like the website, i virtually like this subject matter. Giving numerous suitable news and understanding. Thank you for the facts. Pretty suitable publish. I just stumbled upon your weblog and desired to mention that i've simply loved analyzing your weblog posts. Any manner i will be subscribing for your feed and that i wish you put up again quickly. Large thanks for the useful data. Thanks for taking the time to discuss this, i experience strongly approximately it and love learning extra in this topic. If possible, as you benefit knowledge, would you thoughts updating your blog with extra facts? It's far extremely beneficial for me. I have introduced and shared your web page to my social media money owed to send humans back for your web site due to the fact i am positive they may locate it extremely helpful too. This is a superb put up. This publish offers definitely satisfactory records. I’m surely going to investigate it. Genuinely very beneficial guidelines are supplied right here. Thanks so much. Maintain up the good works
먹튀대피소 검증업체
 
xvccxv [182.182.70.xxx] เมื่อ 27/07/2023 14:27
5513
อ้างอิง

SDAS
thanks dctual potential for writing unique content material. I love how you watched and the manner you represent your perspectives in this newsletter. I accept as true with your way of wondering. Thanks for sharing. I've been waited for see you later. I will want this submit to general my venture within the university, and it has exact identical topic together with your write-up. Thanks, right share .
토담토담토토
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://todamtoto.bloggi.co/todamtoto
SDAS [182.182.119.xxx] เมื่อ 27/07/2023 14:38
5514
อ้างอิง

토토지존검증사이트
i'm surely inspired that there may be so much facts approximately this problem that have been uncovered and also you’ve done your first-rate, with so much magnificence. I used to be recommended this blog by using my cousin. I am no longer certain whether or not this put up is written through him as no one else know such precise approximately my difficulty. You’re superb! Thanks! Fantastic internet web page, distinguished comments that i can tackle. Im moving ahead and might apply to my current task as a puppy sitter, which could be very enjoyable, however i need to extra increase. Recognizes for paper this sort of useful composition, i stumbled beside your weblog besides decipher a limited announce. I need your technique of inscription.. I’ve been browsing on-line extra than 3 hours these days, yet i in no way determined any exciting article like yours. It’s quite really worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made true content material as you probably did, the internet might be plenty extra useful than ever earlier than. It's far a very exciting blog post. I often go to your posts for my undertaking's help about diwali bumper lottery and your incredible writing competencies honestly go away me bowled over . I was advised this internet site by using my cousin. I'm now not sure whether this put up is written by means of him as no one else recognize such distinctive about my hassle. You're tremendous! Thank you

토토지존검증사이트
 
토토지존검증사이트 [182.182.90.xxx] เมื่อ 27/07/2023 14:40
5515
อ้างอิง

토토매거진 검증업체
that is a incredible and inspirational video, and we are able to improve our characters after watching this video. So, we have to do the excellent for our lives and pass ahead in the direction of enhancements because through this we will spend a good life. Such a completely beneficial article. Very interesting to examine this newsletter. I would love to thanks for the efforts you had made for writing this extremely good article. Thank you for writing a exquisite blog. In this website, i continually see nice relying articles. I additionally observe you. I need to be the first-rate blogger such as you—whenever i really like to study your writing stuff due to the fact i get very useful content there. You do wonderful paintings.
토토매거진 검증업체
 
토토매거진 검증업체 [182.182.119.xxx] เมื่อ 27/07/2023 14:47
5516
อ้างอิง

토토사이트도메인
i am involved this informative article. There are so many matters mentioned here i had by no means thought of earlier than. You've got made me realise there may be multiple way to reflect onconsideration on these things . That is my first go to in your weblog! We are a crew of volunteers and new projects within the same niche. Blog gave us beneficial information to paintings. You've got executed an outstanding process! Extraordinary publish. I have been analyzing about this issue. So a commitment of thankfulness is all together to publish. Totally cool put up. It 's highly exceptionally ok and useful put up. Thank you . That is important, even though it's vital to help you head over to it weblink:
토토사이트도메인
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://todongsan.com/totositedomain/
토토사이트도메인 [182.182.119.xxx] เมื่อ 27/07/2023 15:03
5517
อ้างอิง

먹튀마루 검증커뮤니티
thanks due to the fact you have been inclined to percentage 
먹튀마루 검증커뮤니티

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://naijacontacts.com/topics/view/24028
먹튀마루 검증커뮤니티 [182.182.89.xxx] เมื่อ 27/07/2023 15:19

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :